Verím v Boha…v sv. Cirkev katolícku…

Kategória: Verím v Boha...v sv. Cirkev katolícku...

„Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda mnou pohŕda.“

Lk 10, 16

„Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“

Mt 4, 4

„Vezmite a jedzte:“

Mt 26, 26

KLIKNI myšou a čítaj:

Malý katechizmus katolíckeho náboženstva

 

„Tvrdíme, že veľká časť tých, ktorí sú odsúdení k večným trestom, dostáva sa do tohoto nešťastia, ktoré nikdy nemá koniec, pre neznalosť tajomstiev viery, ktoré nutne majú poznať a veriť tí, ktorí majú byť prijatí medzi vyvolených.“

pápež Benedikt XIV., Institutiones XXVI, 18.

+++