Nepriatelia Kristovho sv. Kríža, pozor!

Kategória: Nepriatelia Kristovho sv. Kríža, pozor!

NEPRIATELIA KRISTOVHO SVÄTÉHO KRÍŽA, POZOR!:


Sv. apoštol Pavol:

Mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ich koniec je záhuba…“

Flp 3, 18 – 19

Sv. Cyril Jeruzalemský, biskup, učiteľ Cirkvi:

Ak zaprieš kríž, bude na teba čakať večný oheň. Vrhám strašné slová, aby si neprežíval strašné veci.“

(Katechéza 13, 38)

Na našom krásnom Slovensku, v Turzovke, sa v roku Pána 1983 stala otrasná udalosť: Komunistickou vrchnosťou vyslaní muži v montérkach prišli v jeden letný deň na horu Živčák zoťať Kristov svätý Kríž. Na tento čin si dodávali „guráž“ popíjaním alkoholu. Jeden z nich sa priblížil ku Kristovmu do neba povýšenému svätému Krížu a zaťal doň sekerou. Zaťal raz, zaťal druhý raz, no po treťom raze mu sekera vyletela z rúk a on sa Bohom zoťatý zrútil MŔTVY do prachu zeme! Všetci, ktorí boli svedkami tejto udalosti, boli šokovaní. Jedným z očitých svedkov bola i pustovníčka Pavlína Dedovská, ktorá o tom neskôr vydala svedectvo.


Podobný prípad sa v 20. storočí stal napríklad aj v susednom Poľsku. Počas druhej svetovej vojny vo farskom kostole sv. Doroty hitlerovci zriadili školu pre chlapcov z Hitlerjugend. Mladých chlapcov cvičili v krutosti. Tí, ktorí si pamätajú tie časy hovoria, že v tom osobitne vynikala Berta Bauerová – vychovávateľka chlapcov. Kedy v júli roku Pána 1944 sa začali chlapci sťažovať, že v kostole „niečo ich straší“, namierila s pištoľou na KrucifixKríž s ukrižovaným Spasiteľom a vystrelila. „Keby existoval Boh mal by ma hneď potrestať“ - povedala. O niekoľko hodín neskôr, keď sa viezla na železničnú stanicu do Konína, preletujúce lietadlo – pravdepodobne nemecké, spustilo streľbu na jej auto. Berta Bauerová bola na mieste mŕtva.

Po vojne, po viacerých rokoch zneuctený Krucifix, s výraznými stopami po trinástich guľkách, ktoré vystrelila Berta Bauerová zavesili nad oltárom v kaplnke sv. Kríža. Tento Krucifix si veriaci veľmi uctievajú. Nachádza sa v kostole Matky Božej Čenstochovskej ( – kaplnke sv. Kríža), ktorý je v blízkosti licheňskej baziliky „Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski“ – „Matky Božej Bolestnej Kráľovnej Poľska“.

V centrálnej časti sanktuária „Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski“ – „Matky Božej Bolestnej Kráľovnej Poľska“ v Licheni sa k nebu týči 25 metrová kamenná Golgota na ktorej vrchole pod sochou Ukrižovaného Spasiteľa stoja ďalšie dve sochy, Matky Božej Bolestnej a sv. Apoštola Jána. Autor tejto Golgoty kňaz Eugeniusz Makulski o nej povedal: „Golgota je vynáhradou Pánovi Ježišovi za svätokrádež Berty Bauerovej a za svätokrádež vykonanú poľskými rukami v časoch, kedy sa vyhadzovali Kríže zo škôl, vojenských úradov a dokonca nemocníc.“ Na licheňskú Golgotu sa chodí modliť celé Poľsko.

A čo my, Slováci? Ako je to možné, že na našom, tzv. 73%-nom KATOLÍCKOMSlovensku tohto roku Pána 2011 UŽ 22 (!) rokov od pádu totalitného komunistického režimu, v našom HLAVNOM (!) meste ešte STÁLE NEMÁME ANI JEDNU JEDINÚ KALVÁRIU?!

Takáto je pravda: tá slávna BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA, z roku Pána 1694, ktorá je pravdepodobne NAJSTARŠOU v CELOM UHORSKU (!) ešte STÁLE leží v RUINÁCH a k výstavbe nejakej novej Kalvárie sa tiež stále NEMÁME!

Či my tzv. 73%-né KATOLÍCKE Slovensko nemáme pred Bohom čo odčiňovať a vynahrádzať? Či ruky slovenských komunistov a ich prisluhovačov nezbúrali v HLAVNOM meste Slovenska, v Bratislave 50 metrovú kostolnú vežu kostola Panny Márie Snežnej na Kalvárii a neodstránili z nej SPASITEĽOV SVÄTÝ KRÍŽ, ktorý večer svietil, aby im neprekážal vo výhľade na Slavín a ako by toho nebolo dosť, neodstránili aj SPASITEĽOV SVÄTÝ KRÍŽ z nášho ŠTÁTNEHO ZNAKU? Veru, odstránili!

A to je naše tzv. 73%-né KATOLÍCKE SLOVENSKO JEDINOU (!) krajinou na CELOM SVETE (!), ktorá má vo svojom ŠTÁTNOM znaku SPASITEĽOV SVÄTÝ KRÍŽ a zároveň má za PATRÓNKU SEDEMBOLESTNÚ Pannu Máriu!

NEUVERITEĽNÉ!

Toto je, ale naozaj VEĽKÁ NEVĎAČNOSŤ, nás SLOVENSKÝCH KATOLÍKOV voči nášmu BOHU, Ktorý sa dal za nás UKRIŽOVAŤ a voči MATKE SEDEMBOLESTNEJ, PATRÓNKE NÁŠHO NÁRODA, ktorá sa vlastne tu, na KALVÁRII pod SPASITEĽOVÝM KRÍŽOM stala Matkou Cirkvi, Matkou všetkých žijúcich, Novou Evou (Gn 3, 20)!

Toto je naozaj nádherná vizitka, ktorú dávame celému svetu! Môžeme sa za to HANBIŤ!

Ale HLAVNE ČÍM SKÔR túto VEĽKÚ NEVĎAČNOSŤ ODSTRÁŇME spred očí Boha, Ktorý sa dal za našu spásu UKRIŽOVAŤ, i spred očí SEDEMBOLESTNEJ Panny Márie, PATRÓNKY NÁŠHO NÁRODA a tiež spred očí celého sveta!


SLOVENSKÍ KATOLÍCI, SPAMÄTAJME SA!


!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!

!!!

!!!