Na Slovensku máme relikviu Sv. Kríža

Kategória: Na Slovensku máme relikviu Sv. Kríža

Na Slovensku máme

vzácnu relikviu zo Svätého Kríža

Bohu vďaka i za to, že aj na našom krásnom Slovensku, ktoré vo svojom štátnom znaku hrdo nosí Spasiteľov Svätý Kríž vlastníme z neho niekoľko čiastočiek!

Túto vzácnu relikviu môžeme nájsť a uctiť si ju nielen v hlavnom meste Slovenskej republikyBratislave, ale aj v Košiciach.

Keď hľadíme hoci aj na veľmi malú čiastočku zo Spasiteľovho Sv. Kríža, majme na pamäti slová sv. biskupa Pavlín z Noly (355 – 431), ktoré napísal svojmu priateľovi Sulpiciovi Severovi, keď mu v zlatom relikviári ako dar posielal maličkú čiastočku z Pánovho Sv. Kríža.

Sv. Pavlín z Noly svojmu priateľovi Sulpiciovi napísal, že aj „v najmenšej čiastočke sa nachádza celá moc Kríža.“

(Pavlín z Noly, Ep. 31, 1)

+++

Bratislava:

V Bratislave sa relikvia z pravého Sv. Kríža nachádza v dvoch kostoloch:

v Katedrálnom gréckokatolíckom chráme Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža na Ondrejskom cintoríne

a v Petržalke, v kostole Povýšenia Svätého Kríža na Daliborovom námestí 1.

Bratislava

Katedrálny gréckokatolícky chrám

Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža

na Ondrejskom cintoríne:

Tomuto chrámu bola relikvia z Pánovho Sv. Kríža darovaná z Ríma po jeho ustanovení (v roku Pána 2008) za katedrálny chrám.

Bratislava, chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža

Relikvia z pravého Spasiteľovho Sv. Kríža je vsadená do dolnej časti ikony Ukrižovaného Spasiteľa (viď dva nasledovné obr.:).

Relikvia k verejnej úcte býva vystavená každý rok na chrámový sviatok Povýšenia Sv. Kríža (14. september), ako aj počas svätej štyridsiatnice na krížupoklonnú nedeľu (tretia pôstna nedeľa). Počas roka je umiestnená za sklom v nike, v predsieni chrámu (viď. dolný obr.).

Bratislava (Petržalka)

Kostol Povýšenia Svätého Kríža

na Daliborovom námestí 1.:

Košice:

V Košiciach sa vzácna relikvia z pravého Spasiteľovho Sv. Kríža nachádza v Dóme sv. Alžbety Bratislavskej (nar. v Bratislave, 1207 – 1231):

Horný obr. (zhora nadol) relikvie: sv. Kríža, apoštola sv. Ondreja a sv. Alžbety Bratislavskej

+++