Na Slovensku máme relikviu sv. Kríža

Kategória: Na Slovensku máme relikviu sv. Kríža

Na Slovensku máme

vzácnu relikviu zo svätého Kríža


Bohu vďaka i za to, že aj na Slovensku máme vzácnu relikviu z pravého Spasiteľovho sv. Kríža! Nájdeme ju a môžeme si ju uctiť, v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave, ale aj v Košiciach.

Bratislava

V Bratislave sa nachádza v Katedrálnom gréckokatolíckom chráme Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža na Ondrejskom cintoríne. Tomuto chrámu bola darovaná z Ríma po jeho ustanovení (r. P. 2008) za katedrálny chrám.

Bratislava, chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža

Relikvia z pravého Spasiteľovho sv. Kríža je vsadená do dolnej časti ikony Ukrižovaného Spasiteľa (viď dva nasledovné obr.:).Vzácna relikvia k verejnej úcte býva vystavená každý rok na chrámový sviatok Povýšenia sv. Kríža (14. IX.), ako aj počas svätej štyridsiatnice na krížupoklonnú nedeľu (tretia pôstna nedeľa). Počas roka je umiestnená za sklom v nike, v predsieni chrámu (viď. dolný obr.).


Keď hľadíme na túto vzácnu, hoc maličkú relikviu zo Spasiteľovho sv. Kríža, majme na pamäti slová sv. biskupa Pavlín z Noly (355 – 431), ktoré napísal svojmu priateľovi Sulpiciovi Severovi, keď mu v zlatom relikviári ako dar posielal podobnú maličkú čiastočku zo Spasieľovho sv. Kríža.

Sv. Pavlín z Noly svojmu priateľovi Sulpiciovi napísal, že ajv najmenšej čiastočke sa nachádza celá moc Kríža.“

(Pavlín z Noly, Ep. 31, 1)

Košice

V Košiciach sa vzácna relikvia z pravého Spasiteľovho sv. Kríža nachádza v Dóme sv. Alžbety Bratislavskej (nar. v Bratislave 1207 – 1231):

Horný obr. (zhora nadol) relikvie: sv. Kríža, apoštola sv. Ondreja a sv. Alžbety Bratislavskej


(SUNLAS)


***