Na Slovensku máme relikvie svätých passionistov

Kategória: Na Slovensku máme relikvie svätých passionistov

Bohu vďaka! Na Slovensku, v Bratislave, v Petržalke, v kostole Sedembolestnej Panny Márie, máme od piatku, 10. februára roku Pána 2012 relikvie z tiel troch svätých passionistov: zakladateľa rehole passionistovsv. Pavla z Kríža, C. P., (1694 – 1775), sv. Gabriela od Matky Sedembolestnej, C. P., (1838 – 1862) a sv. Gemmy Galgani, C. P., (1878 – 1903). Viac o týchto svätých sa čitateľ môže dočítať v hornej rubrike – (Passionisti).

Veď sa patrí, aby relikvie týchto veľkých milovníkov Ježišovho sv. Kríža a Sedembolestnej Panny Márie našli miesto v národe, ktorý má vo svojom štátnom znaku Spasiteľov sv. Kríž a za svoju hlavnú Patrónku Sedembolestnú Pannu Máriu.

Bratislava – Petržalka, Kostol Sedembolestnej Panny Márie:

Ikona (triptych), ktorú napísal Ladislav Németh, zobrazujúca troch sv. passionistov na Kalvárii: zakladateľa rehole passionistov sv. Pavla z Kríža, C. P., (1694 – 1775), sv. Gabriela od Matky Sedembolestnej, C. P., (1838 – 1862) a sv. Gemmu Galgani, C. P., (1878 – 1903), do ktorej sú vsadené relikvie z ich tiel

Stredná časť ikony (triptychu), na ktorej je zobrazená smrť nášho Spasiteľa Ježiša Krista na Kalvárii…

Pravá časť ikony (triptychu), na ktorej je zobrazený sv. Pavol z Kríža (vľavo) a sv. Gabriel od Matky Sedembolestnej (vpravo) s relikviami z ich tiel (nachádzajú sa v spodnej časti ikony)

Detail: relikvie sv. Pavla z Kríža, C. P. a sv. Gabriela od Matky Sedembolestnej, C. P.

Detail: relikvia z tela sv. Pavla z Kríža, C. P., (1694 – 1775)

Detail: relikvia z tela sv. Gabriela od Matky Sedembolestnej, C. P., (1838 – 1862)

Ľavá časť ikony (triptychu), na ktorej je zobrazená sv. Gemma Galgani, v spodnej časti ikony sa nachádza relikvia z jej tela

Detail: relikvia z tela sv. Gemmy Galgani, C. P., (1878 – 1903)

Matka Sedembolestná – Patrónka Slovenska,

sv. otec Pavol z Kríža, sv. Gabriel od Matky Sedembolestnej i sv. Gemma Galgani

– orodujte za nás !

+++