Uponížil sa…

Kategória: Uponížil sa...

!!!

 

CELÁ Zem
-
VŠETCI ľudia,
z

CELÉHO
svojho
SRDCA

BEZ PRESTANIA
, NAVŽDY NAVEKY a NADOVŠETKO milujme svojho Pána, Boha

NEKONEČNÚ Lásku,

Ktorá
sa
dala
za

NAŠU
spásu

U

K

R

I

Ž

O

V

A

Ť


!!!

 

+++