Celé stvorenie, z celého svojho srdca oslavuj ukrižovanú Nekonečnú Lásku!

Kategória: Celé stvorenie, z celého svojho srdca oslavuj ukrižovanú Nekonečnú Lásku!

+++

Všetci anjeli, z celej svojej sily

oslavujte ukrižovanú Nekonečnú Lásku!

+++

Všetky vtáky, z celej svojej sily

oslavujte ukrižovanú Nekonečnú Lásku!

+++

Všetok hmyz, z celej svojej sily

oslavuj ukrižovanú Nekonečnú Lásku!

+++

Všetky zvieratá, z celej svojej sily

oslavujte ukrižovanú Nekonečnú Lásku!

Kto je hlúpy?

Somár, ktorý každý deň na svojom chrbte nosí kríž, a ktorý na ňom ochotne niesol svojho Stvoriteľa (Mt 21, 1 – 9), alebo človek, ktorý považuje kríž a jeho každodenné nosenie za svojím Pánom za bláznovstvo (1 Kor 1, 17 – 24; Lk 9, 23 – 24; 14, 27) a ktorý je svojím životom vzdialený od kríža a preto aj od svojho Spasiteľa a večnej blaženej nádeje (Gal 2, 19 – 20; 5, 24; 6, 11; 14; Flp 3, 17 – 19) ?!

+++

Všetky kvety, z celej svojej sily

oslavujte ukrižovanú Nekonečnú Lásku!

+++

Všetky stromy, z celej svojej sily

oslavujte ukrižovanú Nekonečnú Lásku!

+++

A hlavne, všetci ľudia, z celej svojej sily

oslavujme ukrižovanú Nekonečnú Lásku!

+++