Svätý Kríž – geografický stred Európy

Kategória: Svätý Kríž - geografický stred Európy

Geografický stred Európy

sa nachádza v nádhernej krajine, ktorá má vo svojom štátnom znaku

Svätý Kríž – na Slovensku,

v okrese Žiar nad Hronom, správne:

Svätý Kríž nad Hronom.

Prečo sa okres Žiar nad Hronom správne volať okres Svätý Kríž nad Hronom? Preto, lebo názov tohoto okresu je odvodený od mesta Žiar nad Hronom, ktorého historický, minimálne vyše 700 (!) ročný názov je Svätý Kríž. Tento stav trval až do príchodu nepriateľov Svätého Kríža komunistov, ktorí v roku Pána 1955 bez súhlasu a proti vôli Križanov premenovali Svätý Kríž nad Hronom na Žiar nad Hronom!

A dôvod prečo žiarivá komunistická hviezda premenovala Svätý Kríž nad Hronom na Žiar nad Hronom je ten, že tak ako jej hlavný ideológ a vodca – žiarivá, z neba padlá hviezda, satan, i ona, temnotu vyžarujúca komunistická hviezda sa bála Božej moci a svetla, ktoré vyžarujú zo Spasiteľovho víťazného Svätého Kríža.

(Komunisti tiež odstránili Svätý Kríž spolu s 50 metrovou vežou z bratislavského kostola Panny Márie Snežnej (Na Kalvárii), na ktorej v noci žiaril; rovnako Svätý Kríž odstránili aj zo štátneho znaku, kde ho nahradili žiariacimi plameňmi atď.

Vždy to tak bolo a do konca sveta to bude platiť, že všetci antikristi, nielen komunisti, sa budú báť Spasiteľovho víťazného Svätého Kríža a budú proti nemu všemožne bojovať. Flp 3, 18 19!)

Keď príde milovník Kristovho Svätého Kríža do mesta s nie žiarivým menom, do Žiaru nad Hronom, tak aj napriek tomu, že názov tohoto mesta bohužiaľ, stále do dnešného dňa nebol zmenený na pôvodný, historický, správny a žiarivý (Per Crucem ad Lucem – Skrze Kríž k Svetlu!) – Svätý Kríž nad Hronom, ocitne sa sťaby na Kalvárii.

Akoby aj nie, veď sú tu dva kostoly, ktoré poukazujú na Kalváriu, na Svätý Kríž:

Starší zasvätený Povýšeniu Svätého Kríža a novší zasvätený tej, ktorá pod Svätým Krížom stála, Patrónke SlovenskaSedembolestnej Panne Márii.

Kostol Povýšenia Svätého Kríža

(vo Svätom Kríži nad Hronom)

Na kostole Povýšenia Svätého Kríž je napísané veľkými písmenami:

ECCE CRUCEM DOMINI FUGITE PARTES ADVERSAE

- AJHĽA, KRÍŽ PÁNA, UTEKAJTE NEPRIATELIA!

(Tento výrok sa používa pri exorcizme vyháňaní satana a zlých duchov!)

Kostol Sedembolestnej Panny Márie

(vo Svätom Kríži nad Hronom)

Park Štefana Moyzesa

(vo Svätom Kríži nad Hronom)

Svätý Kríž, ktorý predstavuje v Žiari nad Hronom historický symbol odrážajúci sa v pôvodnom názve Svätý Kríž nad Hronom i stojaci na vrchole Šibeničného vrchu, tvoria v parku katolíckeho biskupa Dr. Štefana Moyzesa lipové aleje. Na mieste ich križovania je umiestnená fontána kruhového pôdorysu s priemerom 8,33 m, v centre s tryskou v tvare kvetu.

V parku sa okrem iného nachádza pamätník venovaný biskupovi Štefanovi Moyzesovi a minizoo.

Geografický stred Európy

Kremnické Bane, Kostol sv. Jána Krstiteľa

Toto je naozaj úžasné:

Geografický stred Európy je v tomto katolíckom kostole, v ktorom, v Bohostánku neustále prebýva živý Boh a v ktorom sa slúžieva sv. omša a v nej sprítomňuje nekrvavým spôsobom tá istá Najsvätejšia Obeta, ktorú Najvyšší Veľkňaz, náš Pán a Boh Ježiš Kristus na Veľký Piatok, na Kalvárii, na oltári Svätého Kríža konal krvavo a doteraz a až do konca sveta, na oltároch v kostoloch, prostredníctvom kňazov koná a vždy bude konať tajomným nekrvavým spôsobom

!!!

Je symbolické, že geografický stred Európykostolík sv. Jána Krstiteľa, so Svätým Krížom na vrchole veže, v Kremnických Baniach je obkolesený múrom, ktorý vytvára obrysy štátneho znaku, ktorý má vo svojom vnútri Svätý Kríž a ktorý je zároveň štátnym znakom krajiny, v ktorom sa tento geografický stred nachádza,

krajiny, ktorej hranice zasa vytvárajú nohu – chodidlo a ktorej Patrónkou je Žena, ktorá pod Spasiteľovým Svätým Krížom stála (- Sedembolestná Panna Mária, Jn 19, 25) na hlave (Golgota = Lebka = hlava)…!

„Tu povedal Pán, Boh, hadovi: »…Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu…«“ (Gn 3, 14 - 15). Atď.

Úryvok z básne Čuj, Slovensko! Prijmi a píš na čelá spásne Tau! (Celá báseň sa nachádza v rubrike: Pod slovenským dvojkrížom):

Brat Ján Mária od ukrižovanej nekonečnej Lásky

ČUJ, SLOVENSKO! PRIJMI A PÍŠ NA ČELÁ SPÁSNE Tau!

Slovač, vo svojich písmenách múdro číTAJ,
keď pochoPÍŠ, mocnú ochranu RozsievAJ:

Vtedy, tvoje prvé písmeno: AZ bol Kríž,
a dnes, vo všetkých, od A po Z Tau vidíš!

Slovensko, pozri tvar nohy – chodidla máš.
Ale kam? Do Neba, či do pekla kráčaš?
Po Kríži, či z Kríža po hadovi stúpaš?

Pokorné hviezdne čisté more slzavé
– Sedembolestná, Patrónka naša, Ave!
Ty na Lebke stojíš, na Hádovej hlave!

Slovač drahá, vo svete miliardy hláv.
Na čelá nie znak šelmy píš, ale Tau,
s Baránkom a Patrónkou, šelme hlavu dláv!


Ešte chvíľočku!

„»Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov

Áno, prídem čoskoro.« »Amen. Príď, Pane Ježišu!«“

(Zjv 22, 12; 20)

+++