Svätí z Kríža

Kategória: Svätí z Kríža

Sv. Pavol z Kríža

(1694 – 1775; zakladateľ rehole passionistov)

Niekoľko myšlienok sv. Pavla z Kríža:

Noste v srdci Najsvätejšie umučenie Ježiša Krista a každé utrpenie sa vám stane sladkým.“

Balzam na vyliečenie každého utrpenia je Najsvätejšie umučenie Ježiša Krista.“

„Keď ste na vrchole utrpení, berte do ruky kríž a dovoľte, aby vám on povedal kázeň. Ó, akú to kázeň budete počuť! Ako rýchlo sa vaše srdce upokojí!

Začnite - hovoril všetkým sv. Pavol z Kríža - každé ráno pred vyjdením z izby rozjímať štvrť hodiny o Pánovom umučení, alebo o ukrižovanom Ježišovi Kristovi a uvidíte, že preniknutý dnes alebo zajtra tou myšlienkou – Boh zbičovaný! Boh tŕním korunovaný! Boh pribitý na kríž!nebudete viac hrešiť a dokonca stanete sa svätými . Takýmto spôsobom“ – dodával – „som obrátil najtvrdohlavejších hriešnikov, banditov a ľudí rôznych stavov. Keď som ich po čase spovedal, nenašiel som u nich matériu potrebnú na rozhrešenie, lebo vytrvalo rozjímali o umučení Ježiša Krista, tak ako som im to odporučil.“

(O sv. Pavlovi z Kríža sa čitateľ môže dočítať viac v hornej rubrike Passionisti)

+++

Sv. Ján z Kríža

(1542 – 1591; cirkevný učiteľ – Doctor Mysticus)

Nič nevie, kto nevie pre Krista trpieť.“

sv. Ján z Kríža

V istý deň sa sv. Jánovi z Kríža zjavil náš Pán, Ježiš Kristus a opýtal sa ho: „Ján, čo by si chcel za svoju prácu?“ On odpovedal: „Pane, aby pre Teba mnou opovrhovali a aby som mohol pre Teba trpieť.“ A Pán mu túto jeho prosbu splnil…

Kresba ukrižovaného Ježiša Krista od sv. Jána z Kríža, ako Ho videl pri jednej zo svojich mnohých extáz (Španielsko, Avila – múzeum sv. Terézie od Ježiša).

+++

Z Duchovnej piesne sv. Jána z Kríža (Red. B, str. 36 – 37):

„Hoci svätí učitelia odkryli už mnohé tajomstvá a divy a nábožné duše ich poznali už v tomto živote, ostáva ešte oveľa viac toho, čo nevyslovili, ba vôbec nepochopili. Preto treba hlboko kopať v Kristovi, ktorý je ako bohatá baňa s nesmiernymi ložiskami pokladov. A možno v nej kopať akokoľvek hlboko, nikdy nenájdeme koniec ani hranicu a v každej novej vrstve sa zjavia nové žily s novým bohatstvom. Preto hovorí apoštol Pavol o Kristovi: „V ňom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania Boha.“

K týmto pokladom sa nemôže dostať nik, nikomu sa nemôže podariť dosiahnuť ich, kým neprekoná množstvo útrap a neprejde vonkajším i vnútorným utrpením, kým nedostane od Boha rozumové a citové dary a kým neprejde dlhým duchovným cvičením.

Ale toto všetko sú len predpoklady na poznanie vznešených Kristových tajomstiev, čo je najväčšia múdrosť, akú možno v tomto živote nadobudnúť.

Kiež by už ľudia konečne pochopili, že je úplne nemožné dosiahnuť nesmierne Božie bohatstvo a múdrosť, ak sa neodhodláme na úpornú námahu a mnohoraké utrpenia, pričom duša odkladá svoje útechy a svoje túžby. Teda duša, ktorá dychtí po Božej múdrosti, najprv opravdivo túži vstúpiť do tmy kríža.

Preto svätý Pavol povzbudzuje Efezanov, „aby neochabovali v súžení“, ale aby boli silní a „zakorenení a upevnení v láske. Tak budú môcť so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, spoznajú Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, a naplní ich plnosť Božia celá.“

Brána, ktorou sa môžeme dostať k bohatstvu Božej múdrosti, je kríž. Je to úzka brána. Preto hoci mnohí túžia po šťastí, ku ktorému sa možno cez túto bránu dostať, veľmi málo je tých, čo chcú cez ňu prejsť.“

+++

Z listu sv. Jána z Kríža

(24.) otcovi Ludvíkovi od svätého Anjela, v Andalúzii

Segovia, 1589 alebo 1590

„…keby ťa niekedy ktokoľvek, predstavený, alebo niekto iný, presviedčal o náuke voľného a pohodlného života, dokonca keby ju aj potvrdzoval zázrakmi, never jej a neprijímaj ju. Naopak, viac kajúcnosti a viac odpútanosti od všetkých vecí. Nehľadaj Krista bez kríža.“

Br. Ján od †

+++

Španielsko, Segovia – kostolík v ktorom je hrob sv. Jána z Kríža

Španielsko, Segovia – hrob sv. Jána z Kríža

Tu (Španielsko, Segovia) spočívalo neporušené telo sv. Jána z Kríža až do jeho beatifikácie roku Pána 1675

Omšový kalich sv. Jána z Kríža, ktorý použil pri sv. omši 1. IX. r. P. 1982 bl. pápež Ján Pavol  II.

Kreslo, na ktorom sedával sv. Ján z Kríža, keď spovedával (Španielsko, Avila – múzeum sv. Terézie od Ježiša)

Španielsko, múzeum v Avile – kláštorná hovorňa, v ktorej 17. mája roku Pána 1573 sv. Ján z Kríža pri rozhovore so sv. Teréziou od Ježiša o tajomstve Najsvätejšej Trojice upadol do extázy a kde sa vzniesol do vzduchu aj s kreslom na ktorom sedel. Túto scénu vyobrazuje obraz – viď foto. nižšie -, ktorý visí v tejto hovorni; sv. Terézia, ktorá vtedy tiež upadla do extázy to neskôr žartovne komentovala: „S otcom Jánom z Kríža nemožno hovoriť o Bohu, lebo on sa hneď dostane do extázy a aj druhých strhne so sebou.“)

+++