Najvyšší Kríž na Slovensku

Kategória: Najvyšší Kríž na Slovensku

Najvyšší Kríž na Slovensku

Najvyšší kríž na Slovensku sa nachádza v okrese Senica, neďaleko srdca Slovenskašaštínskej národnej baziliky, na vrchu Vírovská, v lokalite Bočiny, na rozhraní obcí Rybky, Rohov, Smrdáky a Oreské.

Je vysoký 27 metrov, rozpätie ramien má 9 metrov. V jeho dolnej časti je kaplnka zasvätená Božiemu Milosrdenstvu s rozmermi 4 x 4 metrov. Bol postavený v roku 2000 z príležitosti tohoto Veľkého jubilejného roku Pána na česť a slávu Jeho narodenia.

V mieste prekríženia ramien, z prednej i zadnej strany kríža, ktorý býva počas sobôt, nedieľ a sviatkov vo večerných hodinách osvetlený, je umiestnený symbol jubilejného roku Pána 2000 s priemerom 2 metre s nápisom: „KRISTUS VČERA, DNES, NAVEKY“.

Do Miléniového kríža, bola zabudovaná vzácna relikvia

čiastka zo sv. Kríža nášho Pána Ježiša Krista.

+++