Golgota – najsvätejšie miesto na zemi

Kategória: Golgota - najsvätejšie miesto na zemi

Teraz navštívime

najsvätejšie miesto na zemi, ba viac,

v CELOM VESMÍRE!

Kde sa nachádza? Samozrejme, že vo Svätej zemi, v Jeruzaleme, presnejšie

na KalváriiGolgote:

Schody vedúce na Golgotu…

Golgota

Toto je to najsvätejšie miesto v CELOM VESMÍRE,

miesto, z ktorého sa do neba týčil

Spasiteľov svätý Kríž:

Toto je vskutku miesto, na ktorom by sa mal každý človek čo najhlbšie skloniť k zemi pred

NEKONEČNÝM Bohom,

ktorý sa tu, na tomto mieste – a to je niečo úchvatné!!!

uponížilaž na SMRŤ na KRÍŽI!!!

(Jn 19, 17 – 18; Flp 2, 8)…

Golgota (gréc. Γολγοθᾶ; aram. גלגלתא – Gulgalta; lat. Calvaria – Kalvária) v preklade znamená Lebka. Je to miesto na ktorom bola 3. apríla roku Pána 33 ukrižovaná nekonečná Láska - Bohočlovek Ježiš Kristus. Poloha Golgoty sa traduje od staroveku. Podľa starej kresťanskej tradície, ktorú spomína už v 3. storočí Origenes, odvolávajúc sa na staršiu tradíciu židovskú, Spasiteľov Kríž bol vztýčený nad lebkou (hrobom) prvého človekaAdama. Skalná hora Golgota bola neskôr zabudovaná do vnútra Baziliky Božieho Hrobu, v ktorej sa dodnes nachádza. V súčasnosti zo skalnej hory Golgoty zostal asi 7 m dlhý, 3 m široký a 4, 80 m vysoký kus skaly. Pôvodne pravdepodobne pripomínala ľudskú lebku a preto bolo toto miesto nazvané Lebka – Golgota.

Zem sa triasla a skaly sa pukali…“

Mt 27, 51

Ako bolo už uvedené vyššie, podľa starodávnej kresťanskej tradície Spasiteľov Kríž bol vztýčený nad hrobom prvého človekaAdama. V evanjeliu čítame, že pri smrti Nového Adama, nášho Pána Ježiša Krista (1 Kor 15, 45) „sa zem triasla a skaly sa pukali(Mt 27, 51).

Pútnik, ktorý bol v Jeruzaleme v Bazilike Božieho Hrobu si asi všimol pod Golgotou kaplnku Adama a v nej skalu puknutú zhora nadol. Táto skalná puklina sa ťahá z hornej časti Golgoty od päty Spasiteľovho Kríža, do jej spodnej časti, do kaplnky prvého človekaAdama.

Keď sprievodcovia vysvetľujú symboliku tejto puknutej skaly, hovoria, že cez túto puklinu stekala krv nášho Pána Ježiša Krista sem do hrobu prvého človekaAdama, na jeho lebku, ako znamenie vykúpenia celého ľudstva. A toto je dôvod prečo sa v ikonografii častokrát pod Spasiteľovým Krížom zobrazuje lebka.

Na obrázkoch.: Kaplnka Adama so skalnou puklinou v nej, nachádzajúca sa v Jeruzaleme, v Bazilike Božieho Hrobu, presne pod Golgotou.

+++

Zo známych katechéz cirkevného učiteľa sv. Cyrila Jeruzalemského (ok. 313 – 386) vieme, že obľúbeným miestom jeho príhovorov a poučení bola práve Golgota. Tu sv. Cyril, povzbudzoval svojich poslucháčov, ale aj dnešných čitateľov jeho katechéz ku vrúcnemu vzťahu ku Kristovmu Krížu:

Nemalo by vás unavovať počúvanie tejto témy! To sa týka najmä víťazstva, ktoré dosiahol Kristus tu, predovšetkým na tomto svätom mieste, Golgote, ktoré vidíme a ktorého sa dotýkame rukou, zatiaľ čo ostatní o ňom môžu iba počúvať; nech sa nik nenecháva premôcť únavou.“

Vezmi zbrane a bojuj za víťazstvo Kristovho Kríža, proti každému, kto je jeho nepriateľom, potom ho vyzdvihni ako víťaznú trofej, nad všetkých, ktorí nepriateľsky napádali vieru v neho. Keď musíš diskutovať o Kristovom Kríži s neveriacimi, ešte prv ako ústami, zvestuj ho svojou rukou. Urob ňou znak Kristovho Kríža a privedieš tvojho protivníka k zmäknutiu. (…)

Považuj teda Kríž sa pevný základ všetkých ostatných článkov viery. Nezraď nikdy vieru v ukrižovanie: ak by si zradil, mnohí by ťa usvedčili o opaku (…) Ako svedkov Kríža, spolu s dvanástimi apoštolmi tu máš aj celú zem a celý svet, ktorý už verí v Ukrižovaného. Aj samotná tvoja prítomnosť ti vydáva svedectvo o sile Ukrižovaného. Kto ťa vlastne pohol k tomu, aby si dnes prišiel tu? Akí vojaci ťa prinútili prísť na toto zhromaždenie a akými reťazami ťa zviazali? Vari ťa tu priviedol súdny výrok? Nie, ale všetkých vás tu zhromaždil Kríž – táto víťazná trofej Krista, našej spásy.“

+++

A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe…“

Jn 12, 32

Pri Ježišovom kríži stála Jeho Matka…“

Jn 19, 25

Obr. hore: Plastika Sedembolestnej Panny Márie (jeruzalemská Golgota)

Ježiš pri svojom kríži uzrel ajučeníka, ktorého miloval…“

Jn 19, 26

Sv. Alfonz Mária de´ Liguori

(1696 – 1787, biskup, učiteľ Cirkvi)

„Štrnásta meditácia – na Veľký Piatok

Mŕtvy Ježiš visí na kríži

I. Duša moja, pozdvihni zrak a pozri sa na tohto ukrižovaného človeka. Pozri sa na Božieho Baránka obetovaného na tomto oltári utrpenia. Spomeň si, že to je milovaný Syn nebeského Otca a že zomrel pre lásku, ktorú ti venoval. Vidíš, že ruky má rozpäté, aby ťa objal, hlavu sklonenú, aby ťa pobozkal bozkom pokoja, hruď otvorenú, aby ťa prijal do svojho Srdca. Čo na to povieš? Nezaslúži si taký milujúci Boh byť milovaný? Počuj, čo ti hovorí z kríža: Dieťa, na svete niet nikoho, kto by ťa miloval viac než ja.

Nie, Bože môj, nemám nikoho, kto by ma miloval viac než Ty. Čo však môžem dať ja Bohu, ktorý za mňa zomrel? Aká láska stvorenia sa vyrovná láske Jeho mŕtveho Stvoriteľa, aby si získala Jeho lásku?

II. Och, Bože, ak by niekto z ľudí vytrpel pre mňa to, čo Ježiš Kristus, mohol by som ho nemilovať? Ak by som videl človeka došľahaného korbáčmi, pribitého na kríž, aby zachránil môj život, mohol by som pri pomyslení naňho nebyť dojatý láskou? A ak by som mal jeho podobizeň, ako bojuje na kríži, mohol by som sa na ňu pozerať ľahostajným pohľadom a nepomyslieť si pritom: Tento zomrel trýznivou smrťou z lásky ku mne; ak by ma nebol miloval, nebol by takto zomrel?

Ach, Vykupiteľ môj, ó, láska mojej duše, ako by som mohol na Teba zabudnúť? Ako by som si mohol pomyslieť, že moje hriechy Ťa priviedli na kríž, no neplakať nad potupením Tvojej dobroty? Ako by som mohol pohliadnuť na Teba, ktorý si zomrel od bolesti na kríži z lásky ku mne, a nemilovať Ťa zo všetkých síl?

III. Drahý môj Vykupiteľ, v Tvojich ranách a doráňaných údoch vidím ako cez clonu ušľachtilú lásku, ktorú voči mne prechovávaš. Keď si teda neodpustil sebe samému, aby si odpustil mne, pozri sa teraz na mňa s rovnakou láskou, s akou si kedysi na mňa hľadel z kríža, keď si za mňa zomieral; pozri sa na mňa a osvieť ma a pritiahni si celé moje srdce, aby odo dnes milovalo jedine Teba. Nedovoľ, aby som niekedy zabudol na Tvoju smrť. Sľúbil si, že keď budeš vyzdvihnutý na kríž, pritiahneš k sebe všetky srdcia. Tu je moje srdce dojaté Tvojou smrťou a zaľúbené do Teba. Už nechce viac odolávať Tvojmu volaniu. Pritiahni si ho a daj, aby bolo celé Tvoje.

Ty si za mňa zomrel, ja túžim zomrieť pre Teba; a ak zostanem nažive, chcem žiť len pre Teba. Ó, Ježišove bolesti, ó, Ježišova potupa, ó, Ježišova smrť, ó, Ježišova láska, zakoreňte sa v mojom srdci. Nech v ňom navždy zostane spomienka na vás, aby ma neustále zraňovala a zapaľovala láskou. Milujem Ťa, nekonečné Dobro, milujem Ťa, nekonečná Láska, si a navždy budeš mojou jedinou láskou.

Ó, Mária, Matka lásky, vypros mi lásku.“

(Sv. Alfonz Mária de´ Liguori, Quindici meditazioni sulla Passione di Gesú Cristo  Meditácie o Utrpení Ježiša Krista)

Ukrižovaná nekonečná Láska, nekonečná vďaka Ti

!!!

+++