OZNAMY

Kategória: OZNAMY

NOVÉ:

Deo Gratias!:

(1. Kniha VEĽKEJ KNIHY O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE)

(2. Kniha VEĽKEJ KNIHY O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE)

+++

Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 23. marec roku Pána 2018:

Bola doplnená rubrika: So sv. Faustínou na Kalvárii:

Z Denníčku sv. Faustíny:

1337 – „Keď som sa modlila pred Najsvätejšou sviatosťou, pozdravila som päť rán Pána Ježiša. Pri pozdravení každej rany som cítila, ako do mojej duše tryskal potok milosti a dával mi predchuť neba a úplnú dôveru v Božie milosrdenstvo.“

654 – „Teraz chápem, že spoveď je len vyznaním hriechov a vedenie je niečo celkom iné, ale nie o tom chcem hovoriť. Túžim hovoriť o tej zvláštnej veci, ktorá sa mi stala prvýkrát, keď spovedník začal hovoriť, a ja som nerozumela ani jednému slovu. Vtom som náhle uzrela ukrižovaného Pána Ježiša, ktorý mi povedal: »V mojom umučení hľadaj silu a svetlo.« Po skončení spovede som rozjímala o strašnom Ježišovom umučení. Pochopila som, že to, čo trpím ja, je nič v porovnaní s mukami Spasiteľa, že každá, aj tá najmenšia nedokonalosť, bola príčinou toho strašného umučenia. Vtom sa mojej duše zmocnila taká veľká ľútosť a v tom stave som pocítila, že som v mori nepreniknuteľného Božieho milosrdenstva. Ó, ako málo slov nachádzam, aby som vyjadrila to, čo prežívam. Cítim, že som ako kvapka rosy pohltená hĺbkou bezodného oceánu Božieho milosrdenstva.“

225 – „† …Pri každej spovedi si pripomeniem umučenie Pána Ježiša, a takto si v srdci vzbudím ľútosť. Nakoľko to bude možné z milosti Božej, vždy sa budem cvičiť v dokonalej ľútosti…“

618 – „Na začiatku pôstneho obdobia som prosila svojho spovedníka o dovolenie na skutky kajúcnosti. Dostala som také, aby som si neuberala z jedla, ale keď budem jesť, mám rozjímať o tom, ako Pán Ježiš na kríži prijal ocot so žlčou: to bude ako umŕtvenie. Nevedela som, že budem mať z toho taký veľký úžitok pre svoju dušu. Ten úžitok je v tom, že neprestajne rozjímam o jeho bolestnom umučení, a keď jem, nerozlišujem, čo jem, ale som zaujatá smrťou môjho Pána.“

267 – „Ježiš mi povedal, že najviac sa mu budem páčiť, keď budem rozjímať o jeho bolestnom umučení. Vtedy moja duša dostáva najviac svetla. Kto sa chce naučiť skutočnej pokore, nech rozjíma o Ježišovom umučení. Keď rozjímam o Ježišovom umučení, začínam chápať mnohé veci, ktoré som predtým nemohla pochopiť. Chcem sa podobať Tebe, Ježišu, Tebe ukrižovanému, umučenému, pokorenému. Vtlač do mojej duše a do môjho srdca svoju pokoru. Ježišu, milujem Ťa k zblázneniu. Teba zničeného, takého, akého Ťa opisuje prorok (pozn.: Iz 53, 2 – 9), akoby v Tebe nemohol nájsť ľudskú podobu kvôli veľkým bolestiam. V takom stave Ťa milujem Ježišu, šialene. Večný a nevyspytateľný Bože, čo z Teba urobila láska…?“

+++


Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 16. marec roku Pána 2018:

Bola doplnená rubrika: So sv. Faustínou na Kalvárii:

Z Denníčku sv. Faustíny:

1747 – „† Nekonečná Božia dobrota vo vykúpení človeka

Bože, ktorý si jedným slovom mohol spasiť tisíc svetov, jeden Ježišov povzdych by učinil zadosť Tvojej spravodlivosti, ale Ty, ó, Ježišu, sám si sa podujal na také strašné umučenie za nás jedine z lásky. Spravodlivosť Tvojho Otca by bola odčinená jedným Tvojím povzdychom a všetky Tvoje obety sú jedine dielom Tvojho milosrdenstva a nepochopiteľnej lásky. Ty, ó, Pane, keď si odchádzal z tejto zeme, chcel si zostať s nami a zanechal si nám seba vo Sviatosti oltárnej a otvoril si nám dokorán svoje milosrdenstvo. Niet úbohosti, ktorá by Ťa vyčerpala, pozval si všetkých k prameňu lásky, k prameňu Božieho zľutovania. Tu je príbytok Tvojho milosrdenstva, tu je liek na naše choroby. K Tebe, živý prameň milosrdenstva, prichádzajú všetky duše: jedny ako jelene žízniace po Tvojej láske, druhé – aby si obmyli rany po hriechoch, ďalšie – aby načerpali silu, unavené životom. Keď si zomieral na kríži, obdaroval si nás večným životom. Keď si dovolil otvoriť svoj najsvätejší bok, otvoril si nám nevyčerpateľný prameň svojho milosrdenstva, dal si nám, čo si mal najdrahšie – krv a vodu zo svojho Srdca. Toto je všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva, z neho nám plynú všetky milosti.“

1748 – „Buď zvelebený, Bože, v diele Tvojho milosrdenstva,
nech Ťa zvelebujú všetky srdcia verných,
na ktorých spočíva Tvoj pohľad,
v ktorých je Tvoj život nesmrteľný.

Ó, môj milosrdný Ježišu, bolestný bol Tvoj svätý život na zemi
a končíš svoje dielo umučený v strašných mukách,
rozpätý, visiac na dreve kríža,
a to všetko z lásky k našim dušiam.

V nepochopiteľnej láske si dovolil otvoriť svoj najsvätejší bok
a z Tvojho Srdca vytryskli potoky krvi a vody.
Tu je živý prameň Tvojho milosrdenstva,
tu sa dušiam dostane potechy a úľavy.

V Najsvätejšej sviatosti si nám zanechal svoje milosrdenstvo,
hľa, takto si to ráčil zariadiť vo svojej láske,
aby som zakúšajúc v živote utrpenia a námahu,
nikdy nepochybovala o Tvojej dobrote a milosrdenstve.

Aj keby moju dušu ťažili hriechy celého sveta,
nesmiem pochybovať ani na chvíľu,
ale dôverovať moci Božieho milosrdenstva,
lebo Boh milo prijíma skrúšenú dušu.

Ó, nevysloviteľné milosrdenstvo nášho Pána,
prameň ľútosti a všetkej sladkosti.
Dôveruj, dôveruj duša, aj keď si hriechom poškvrnená,
lebo keď sa priblížiš k Bohu, nezakúsiš z horkosti.

Lebo on je živým ohňom veľkej lásky,
keď sa k nemu priblížime úprimne,
mizne naša zloba, úbohosť i naše hriechy,
on vyrovná naše dlhy, keď sa mu odovzdáme.“

+++

Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 9. marec roku Pána 2018:

Bola doplnená rubrika: So sv. Faustínou na Kalvárii:

Z Denníčku sv. Faustíny:

1508 – „Ježišu, naozaj by bolo strašné trpieť, keby nebolo Teba. Ale práve Ty, Ježišu, na kríži rozopätý, dávaš mi silu a vždy si pri trpiacej duši. Stvorenia opustia človeka v utrpení, ale Ty, Pane, si verný…“

648 – „Veľký piatok. O tretej hodine som uzrela ukrižovaného Pána Ježiša. Pozrel sa na mňa a povedal: »Žíznim.« Vtom som uvidela, ako z jeho boku vyšli tie isté dva lúče, ktoré sú na obraze. Vtom som pocítila v duši túžbu po spáse duší a spaľovaní sa za úbohých hriešnikov. Obetovala som sa s umierajúcim Ježišom za svet večnému Otcovi. S Ježišom, skrze Ježiša a v Ježišovi je moje spojenie s Tebou, večný Otče…“

1309 – „Keď si konám krížovú cestu, pri dvanástom zastavení (pozn.: Pán Ježiš na kríži zomiera) prežívam hlboké dojatie. Tu rozjímam o všemohúcnosti Božieho milosrdenstva, ktoré prešlo cez Ježišovo Srdce. Vždy, keď si konám krížovú cestu, do tejto otvorenej rany Ježišovho Srdca zatváram celé úbohé ľudstvo… i jednotlivé osoby, ktoré milujem. Z toho prameňa milosrdenstva vyšli tie dva lúče – krv a voda, a nesmiernym množstvom milostí zaplavujú celý svet…“

1190 – „† Ježiš: »Zo všetkých mojich rán ako z prameňov plynie milosrdenstvo pre duše, ale rana môjho srdca je prameňom nepreskúmateľného milosrdenstva. Z tohto prameňa tryskajú všetky milosti pre duše. Spaľujú ma plamene zľutovania, túžim ich vyliať na ľudské duše. Hovor celému svetu o mojom milosrdenstve.«“

1687 – „Dnes som videla ukrižovaného Pána Ježiša. Z rany jeho Srdca sa sypali drahocenné perly a brilianty. Videla som, ako mnohé duše zbierali tieto dary, ale bola tam duša, ktorá je najbližšie pri jeho Srdci a tá s veľkou štedrosťou zbierala nielen pre seba, ale aj pre iných, lebo poznala veľkosť tohto daru. Spasiteľ mi povedal: »To sú poklady milostí, ktoré udeľujem dušiam, ale nie všetky duše vedia čerpať z mojej štedrosti.«“


1-vý Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 2. marec roku Pána 2018:

Bola doplnená rubrika: So sv. Faustínou na Kalvárii:

Z Denníčku sv. Faustíny:

604 – „…Pán mi dal poznať aj to, aká nepochopiteľná sláva čaká dušu, ktorá je tu na zemi podobná trpiacemu Ježišovi. Taká duša sa bude podobať Ježišovi aj v jeho sláve. Nebeský Otec naše duše oslávi a uzná natoľko, nakoľko budeme podobní jeho Synovi. Pochopila som, že pripodobnenie sa Ježišovi je nám dané už tu na zemi. Vidím čisté a nevinné duše, ktoré Boh zasahuje svojou spravodlivosťou. Tieto duše sú obetami, ktoré udržujú svet a dopĺňajú to, čo ešte chýba Ježišovmu umučeniu (pozn.: „pre jeho telo, ktorým je Cirkev.“ Kol 1, 24): takých duší nie je veľa…“

+++


Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 23. február roku Pána 2018:

Bola doplnená rubrika: So sv. Faustínou na Kalvárii:

Z Denníčku sv. Faustíny:

1184 – „Raz večer som videla ukrižovaného Pána Ježiša. Z rúk, nôh a boku vytekala najsvätejšia krv. Po chvíli mi Ježiš povedal: »To všetko pre spásu duší. Zamysli sa, dcéra moja, čo robíš ty pre ich spásu.« Odpovedala som: ´Ježišu, keď pozerám na Tvoje utrpenie, tak ja nerobím pre záchranu duší takmer nič.´ Pán mi povedal: »Vedz, dcéra moja, že tvoje každodenné tiché mučeníctvo v úplnom poddaní sa mojej vôli privádza veľa duší do neba. Keď sa ti zdá, že utrpenie je nad tvoje sily, pozeraj na moje rany a povznesieš sa nad ľudské pohŕdanie a posudzovanie. Rozjímanie o mojom umučení ti pomôže povzniesť sa nad všetko.« Pochopila som mnohé veci, ktoré som nemohla predtým pochopiť.“

1418 – „Trpiaci Kriste, idem Ti v ústrety. Ako Tvoja nevesta Ti musím byť podobná. Rúcho potupy musí tak ako Teba, zakrývať aj mňa. Kriste, Ty vieš, ako vrúcne sa Ti túžim pripodobniť. Daj, nech sa celé Tvoje umučenie stane mojím údelom, nech sa všetka Tvoja bolesť preleje do môjho srdca. Verím, že to vo mne doplníš tak, ako sám budeš chcieť.“

1484 – „Ó, živá Hostia posilňuj ma v tomto vyhnanstve, aby som mohla ísť verne po Spasiteľových stopách. Neprosím, aby si ma, Pane, sňal z kríža, ale pokorne prosím, aby si mi dal silu na ňom vytrvať. Túžim byť rozpätá na kríži tak ako Ty, Ježišu, túžim po všetkých mukách a bolestiach, ktoré si Ty vytrpel, túžim vypiť kalich horkosti až do dna.“

***

Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 16. február roku Pána 2018:

Bola doplnená rubrika: S učiteľmi Cirkvi na Kalvárii:

Sv. Beda Ctihodný

(672/673 – 735; učiteľ Cirkvi):

„Ktorá časť roka by mohla byť považovaná za vhodnejšiu na zachovanie štyridsaťdňového pôstu než tá, ktorá susedí a hraničí s časom umučenia Pána? Veď toto obdobie poukazuje na tento náš pracovitý život, do ktorého povinností patrí zdržanlivosť, aby sme sa postili, zdržiavali sa priateľstva s týmto svetom (pozn.: Jak 4, 4; Gal 6, 14).”

(Sanctus Beda Venerabilis, In Lucae Evangelium Expositio, Liber I, caput IV.)

+++

Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 26. január roku Pána 2018:

Bola doplnená rubrika: S učiteľmi Cirkvi na Kalvárii:

Sv. Beda Ctihodný

(672/673 – 735; učiteľ Cirkvi):

»Potom (pozn.: Pán Ježiš) vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť« (pozn.: Lk 19, 1 – 4).

Čo je nemožné ľudom, je možné Bohu (Lk 18, 27). Lebo hľa, ťava, ktorá zložila náklad z hrbu prešla cez ucho ihly (Mt 19, 24), čiže bohatý mýtnik zanechal bremeno bohatstva, odmietol to, čo bolo zviazané s nebezpečenstvom a obrátil sa k tesnej bráne a strmej cestičke, ktorá vedie do života (Mt 7, 14). Aby uzrel Spasiteľa, konajúc pod vplyvom obdivuhodného hnutia viery, pretože mal veľmi nízku postavu, pomáha si vylezením na strom a preto zaslúžene, aj keď sa neodvažuje prosiť, dostáva požehnanie pohostiť Pána, po ktorom túžil. V mystickom (duchovnom) význame Zachej, ktorého meno sa prekladá ako »ospravodlivený«, predstavuje veriaci ľud pochádzajúci z pohanov. On totiž, o čo viac bol zaneprázdnený starosťami o veci tohto sveta, o to viac sa pokoroval zahanbujúcimi úzkosťami. Ale keď sa obmyl (pozn.: vo svätom krste), posvätil a ospravodlivil v mene nášho Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha, túžil uzrieť Spasiteľa, ktorý vošiel do Jericha, ale nemohol kvôli davu. Túžil mať podiel na milosti viery, ktorú Spasiteľ priniesol svetu, ale do cesty k uskutočneniu tejto túžby sa mu postavilo zakorenenie v hriešnych návykoch. Ono vyvolalo rozruch toho davu škodlivého spôsobu života, ktorý kričal do neba, aby sa nedostal k svetlu a zdržiava do hora smerujúci pohľad mýtnika, aby neuzrel Ježiša. Ale tak ako slepec čoraz hlasnejším volaním porazil krik davu (pozn.: Lk 18, 35 – 43), tak i tento maličký človiečik sa musel pri smerovaní nahor povzniesť ponad prekážku, ktorou bol dav, opustiť to čo je pozemské a vystúpiť na drevo kríža. Planý figovník (pozn.: ficus sycomorus) je totiž strom, ktorý má podobné listy ako moruša, ale je od nej vyšší a preto sa v latinčine označuje ako »celsa«, čiže »vznešený«, ale nazýva sa aj »hlúpy figovník«. Tak je to aj s Pánovým krížom, ktorý veriacich kŕmi ako figovník, ale neveriaci ho považujú za hlúposť a vysmievajú sa z neho. »My však ohlasujeme ukrižovaného Krista, ktorý je pre Židov pohoršenie a pre pohanov hlúposť. Ale pre povolaných, tak Židov ako pohanov, KristaBožiu moc a Božiu múdrosť« (1 Kor 1, 23 – 24). Zachej, človek maličkej postavy, vystúpil na tento strom, vďaka čomu sa mohol povzniesť vyššie a ponížený a vedomý si svojej slabosti, avšak veriaci v Pána ohlasuje: »Ak sa mám chváliť, tak iba v kríži nášho Pána Ježiša Krista« (Gal 6, 14). Teda po vystúpení na planý figovník uzrel blízko neho prechádzajúceho Pána, pretože vďaka tomu chvályhodnému hlúpemu konaniu uzrel akoby prechádzajúce svetlo nebeskej múdrosti, aj keď ešte nie úplne, to prinajmenej už aspoň letmo.

»Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a uzrel ho« (pozn.: Lk 19, 5).

Cez Jericho prechádzajúci Spasiteľ prišiel na miesto, kde bol Zachej, ktorý tam pribehol a vyšiel na planý figovník, pretože keď (pozn.: Spasiteľ) po svete rozposlal hlásateľov svojho slova, cez ktorých On sám hovoril, išiel a prišiel k pohanskému ľudu, ktorý už povstával vďaka viere v Jeho slávne umučenie, a ktorý tiež vrúcne túžil byť obšťastnený skrze určité hľadenie na Jeho Božstvo. »Pozrel sa hore a uzrel ho« – pretože si vybral Zacheja ako vyvýšeného vďaka milosti viery ponad svetské túžby a prevyšujúceho davy neveriacich. Boží pohľad totiž znamená vybranie alebo zamilovanie. Preto tiež boli napísané tieto slová: »Pánove oči hľadia na spravodlivých« (Ž 34, 16). Veď takisto aj my rýchlo odvraciame pohľad od vecí, ktoré nenávidíme a smerujeme k tým, na ktoré radi hľadíme. Teda Ježiš uzrel toho, ktorý uzrel Neho, pretože si vybral vyberajúceho Neho a zamiloval si milujúceho. Vynikajúci učiteľ ukázal tento správny poriadok rastu, čiže prechod skrze vieru vo vtelenie Pána k poznaniu Božstva – ktorý je akoby pozorovaním Ježišovej tváre z planého figovníka – keď povedal: »Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného« (1 Kor 2, 2). To isté vyhlasuje, keď iným robí výčitku, hovoriac: »Stali ste sa takými, čo potrebujú mlieko, a nie pevný pokrm« (Hebr 5, 12). Mliekom nazýva záležitosti malicherné týkajúce sa spravovania toho čo je dočasné a pevným pokrmom vznešené týkajúce sa večného majestátu.

»A povedal mu: “Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome.” On chytro zišiel a prijal ho s radosťou« (pozn.: Lk 19, 5 – 6).

Kedysi sa Ježiš zdržiaval v dome vodcu farizejov, čiže učil v židovskej synagóge, ale pretože Ho kritizovali jedovatým jazykom, že sa nestará o umývanie pred sobotným jedlom, prijíma mýtnikov a hriešnikov, hovorí proti chamtivosti a vykonáva iné veci hodné Boha, majúc toho dosť vzdialil sa od ich neprávostí a utiekol hovoriac: »Váš dom sa vám zanecháva pustý« (Mt 23, 38). Dnes však musí zostať v dome maličkého Zacheja, čiže odpočinúť si v pokornom srdci veriacich pohanských národov, keďže svieti milosť nového svetla. Zasa fakt, že prikázal Zachejovi zísť dolu z planého figovníka a pripraviť týmto spôsobom miesto pre Krista vo svojom dome znamená to isté, čo povedal Apoštol: »A ak sme aj poznali Krista podľa tela, teraz už nepoznáme« (2 Kor 5, 16). Lebo aj keď zomrel v slabosti, z Božej moci žije (pozn.: 2 Kor 13, 4).

»Keď to videli, všetci šomrali: “Vošiel k hriešnemu človekovi!”« (pozn.: Lk 19, 7).

Je jasné, že Židia vždy nenávideli spásu pohanov, je totiž napísané: »V nasledujúcu sobotu sa skoro celé mesto zišlo počúvať Pánovo slovo. Keď Židia videli zástupy, plní žiarlivosti rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol« (Sk 13, 44 – 45). A na inom mieste: »Veriaci bratia robili výčitky vodcovi Apoštolov hovoriac: “Prečo si vošiel k neobrezaným ľuďom a jedol si s nimi? “« (Sk 11, 2 – 3).

»Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: “Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne”« (pozn.: Lk 19, 8).

Zatiaľ čo iní znevažovali človeka ako hriešnika, sám Zachej stál, čiže zotrvával v tom, čo začal vďaka pravde viery a nielenže sa odvrátil od hriechu, ale sa aj podujal s námahou konať podľa vzoru dokonalých ľudí. Predsa Pán povedal: »Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj všetko, čo máš a rozdaj chudobným« (Mt 19, 21), každý kto pred obrátením žil nevinným spôsobom, môže po obrátení rozdať všetko chudobným. Kto sa však dopustil nejakej viny, najskôr musí vrátiť to, čo v súlade s právom má byť vrátené a potom rozdať chudobným to, čo mu zostane. A takýmto spôsobom konal Zachej, pretože si nič neponecháva pre seba, ale všetko čo má rozdá, dá chudobným, a jeho spravodlivosť trvá na veky vekov (Ž 112, 9). To je tá múdra hlúposť, ktorú mýtnik pozbieral akoby plody života z planého figovníka: vrátiť čo bolo vzaté, vzdať sa svojho majetku, pohrdnúť tým, čo je viditeľné, túžiť dokonca zomrieť kvôli neviditeľným veciam, zaprieť seba a horlivo túžiť ísť po stopách Pána, ktorého ešte nie je možné vidieť.

»Ježiš mu povedal: “Dnes prišla spása do tohto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom”« (pozn.: Lk 19, 9).

Zachej je nazvaný Abrahámovým synom nie preto, že pochádza z jeho rodu, ale preto, že nasleduje jeho vieru. Lebo ako Abrahám na Pánov príkaz opustil krajinu, rodinu, dom i rodičov kvôli nádeji na budúce dedičstvo, tak aj on, aby získal poklad v nebi, opustil svoje majetky, tým, že ich rozdelil medzi chudobných. Pekne je povedané »aj on«, aby sa oznámilo, že medzi synov prisľúbenia patria nielen tí, ktorí zotrvávajú v spravodlivosti, ale rovnako aj tí, ktorí sa odvracajú od nespravodlivosti. V inom zmysle to môžeme chápať tak, že spása, ktorá kedysi napĺňala dom Židov, dnes zažiarila pohanskému národu skrze to, že aj tento ľud je Abrahámovým synom vďaka viere v Neho (pozn.: Pána Ježiša, Sk 15, 7 – 9; 26, 15 – 18). Na túto tému hovorí Apoštol: »Keďže ste Kristovi, ste tiež Abrahámovým semenom« (Gal 3, 29).“

(Sanctus Beda Venerabilis, In Lucae Evangelium Expositio, Liber V, caput XIX.)

***

Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 19. január roku Pána 2018:

Bola doplnená rubrika: So sv. Faustínou na Kalvárii:

540 – „… Keď som sa pozrela, uvidela som veľa ohavných netvorov. Keď som urobila v duchu znak kríža, všetky okamžite zmizli…“

713 – „Dnes večer, keď som písala o veľkom Božom milosrdenstve a o tom, aký osoh prinesie dušiam, vtrhol do cely diabol. S veľkou zlosťou a zúrivosťou schytil paraván a začal ho drviť a lámať. V prvom okamihu som sa trochu zľakla, ale hneď som urobila svojím krížikom znak svätého kríža. Beštia sa ihneď upokojila a zmizla…“

***

Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 12. január roku Pána 2018:

Bola doplnená rubrika: S cirkevnými otcami na Kalvárii:

Sv. Hieronym

(*ok. 347 – † 420; učiteľ Cirkvi):

Pri každej činnosti, pri každom našom kroku nech ruka kreslí znamenie kríža.“

(Epistula XXII, 37)

***

„Pán všetkých vyslobodil a vykúpil utrpením kríža a vyliatím svojej krvi: keď Jeho duša vstúpila do podsvetia a Jeho telo neokúsilo porušenie a keď prehovoril k smrti a podsvetiu: Budem tvojou smrťou, ó smrť. Lebo preto som zomrel, aby si mojou smrťou bola zničená. Budem tvojou záhubou podsvetie, ktoré si svojou tlamou všetko pohltilo.“

(Sanctus Hieronymus, Commentariorum In Osee Prophetam, Liber III, cap. XIII, 151 – 152)

***

1-vý piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 5. január roku Pána 2018:

Bola doplnená rubrika: So svätými na Kalvárii :

Sv. Paschasius Radbertus

(ok. 790 – 865):

„Preto Spasiteľ opäť pokračoval: »Znova vám hovorím, že je ľahšie, aby ťava prešiel uchom ihly, ako bohatý do nebeského kráľovstva« (pozn.: Mt 19, 24). Týmto výrokom sa nedokazuje obťažnosť, ale nemožnosť vojsť. Ak totiž bohatý nemôže vojsť do nebeského kráľovstva rovnako ako ťava nemôže vstúpiť uchom ihly, potom nebude spasený žiadny boháč: O čo viac je to nemožné, keď hovorí, že prvé je pravdepodobnejšie ako druhé?

Preto sa zdá, že niektorí o tomto výroku pochybujú, pretože proti nemu počúvajú, že aj boháči vstupujú do nebeského kráľovstva. A pretože sa o tom druhom nečíta, zostáva jasne nemožné, čo sa ohlasuje ako ľahšie. Títo vskutku zabúdajú na spôsob reči, ktorý používajú vo svojich príhovoroch (a to často) aj svetskí ľudia, ktorí sa nazývajú filozofi. A nazýva sa to obrazné vyjadrenie, hyperbola (zveličenie). Takáto reč (ako sami vedia) často vzbudí nadmernú dôveru.

My ale považujeme za pravdivé o boháčoch tohto sveta i o Židoch, ktorých zobrazuje tento mladík, že je nemožné, aby vošli do blaženého života, dokiaľ títo aj tamtí proti Kristovi pyšne mudrujú a vkladajú svoju nádej do neistého bohatstva. Ak si teda najprv všimneme Židov, stále sa potvrdzuje, že je ľahšie, aby pohania (ktorých symbolizuje ťava) – ktorí boli pokrivení a deformovaní mnohými bremenami hriechu – vošli cez úzku škáru kráľovstva nebeského, než Židia – ktorí sa zdajú bohatí na Zákon, na prorokov a patriarchov, na božské Písma, na kňazov, na levitov, na obete i desiatky a na ostatné ustanovenia Zákona. Ako bohatí z národov alebo zo Židov prichádzajú alebo vstupujú do onoho nebeského Jeruzalema, napísal Izaiáš: »Záplava tiav ťa pokryje, dromedáre z Madiánu a Efy, všetci prídu zo Sáby a prinesú zlato aj kadidlo« (Iz 60, 6): takže tí, ktorí boli najprv pokrivení, boli tlačení hrbom a dokrivení svojimi neresťami, vstúpia bránami Jeruzalema. Všetci pravoverní sú presvedčení o tom, že Evanjelium týmto mladíkom zobrazuje týchto boháčov.

A preto Pán hovorí: Je ľahšie, aby ťava prešiel uchom ihly ak odloží svoj náklad, ktorým je obťažená, než aby pyšný boháč, ktorý svoju nádej skladá do svojho bohatstva, vstúpil do nebeského kráľovstva. Kvôli obťažnosti tejto veci niektorí hovoria, že ucho ihly bola zadná opevnená bránka v Jeruzaleme, ktorá sa tak volala, a že o nej Pán hovoril, pretože cez ňu nemohli vojsť naložené ťavy.

Iní vravia, že hovoril jednoducho o tej ihle, ktorou sa zošívajú odevy. Pritom sa niektorí utiekajú k duchovnému významu a hovoria, že ucho ihly je vyznanie viery, ktorá je v Kristovi, alebo tiež pokánie. Konečne iní v tom chcú vidieť umučenia Krista, pri ktorom bol sám prebodnutý kopijou. A znovu samotný zákon a samotné umučenie nazývajú uchom ihly: tieto všetky výklady sa tu zhodujú, že keby bohatý alebo akýkoľvek Žid odložili ťažký náklad svojich nerestí, alebo preťažké bremeno Zákona (pozn.: Sk 15, 10), rovnako ako židovské povery aj všetku nádej v modly a hrabivosť vecí, ale tiež pokrivenosť celej mysle a tela, mohli by vstúpiť skrze úzku a tesnú cestu, ktorá vedie do života (pozn.: Mt 7, 14).

Ak tomu dobre rozumieme, je to isté ucho ihly, to isté pravé vyznanie viery, jedno je pravé pokánie, skrze ktoré sa vstupuje do nebeského Jeruzalema. Ihla má totiž dve časti: prvú veľmi ostrú, ktorou všetko prepichuje a preniká, potom druhú, zadnú, ktorá je prebodnutá a za sebou ťahá nite. Preto nie je neprimerané, aby touto ihlou bol mienený sám Kristus, prebodnutý utrpením; On skrze túto ranu všetko k sebe a za sebou ťahá. Jeho božstvo preniká všetkým a všetko poznamenáva. Jeho ľudskosť, pretože trpela, ťahá za sebou všetko. Skrze túto ranu utrpenia vstupujú pohania do večného života. Touto ranou On jediný dokáže zošiť naše rany, keď Jeho božstvo (ako predná časť ihly) preniká a presvecuje všetky naše vnútornosti. Ním je zošitá tunika nesmrteľnosti, ktorú kedysi roztrhol Adam. To je ihla, ktorou sa zošíva telo s duchom v jedno, aby sa to druhé nemohlo odtrhnúť. Touto uzdravujúcou ihlou bol spojený židovský národ rovnako ako pohania, a stali sa jedným stádom. Pretože »On je náš pokoj, ktorý z oboch urobil jedno« (Ef 2,14). Čo z oboch? Všetko roztrhnuté a rozlámanéto je skrze Neho povolané späť k jednote. “Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: »Kto teda môže byť spasený?« Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: »Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné«” (pozn.: Mt 19, 25 – 26). Ukázal teda, že ako ťava sama od seba nemôže vojsť uchom ihly, ale pre Boha to možné je: tak bohatý nemôže sám od seba vojsť do nebeského kráľovstva, ale pre Boha to možné je, pretože môže svojou nevysloviteľnou mocou stenčiť šírku tiav a narovnať ich hrboľatosť. Tiež dokáže zmenšiť hlúposť nechápavého človeka a osvietiť jeho myseľ, aby ho tak uschopnil prejsť úzkym vstupom alebo byť človekom hodným Boha a všetkej slávy a cti. Takže kvôli obťažnosti vstupu a nie kvôli nemožnosti, používa Kristus tento príklad o uchu ihly a ťave. Na to apoštoli veľmi udivení hovoria: »Kto teda môže byť spasený?« Pán im odpovedá: »Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné«. Je totiž pre Boha možné, aby ťava vošla uchom ihly, ale nie pre ľudí. Ako je to ale u Boha možné, vie On a ten, komu to zjavil. Vieme totiž len to, že celá príroda je podriadená božskej moci. “

(Sanctus Paschasius Radbertus Corbeiensis Abbas, Expositio In Evangelium Matthaei, Liber IX, cap. XIX, 807 – 809)

***

Najsvätejšie Meno JEŽIŠ 3. január roku Pána 2018:

Bola doplnená rubrika: S cirkevnými otcami na Kalvárii :

Sv. Ambróz

(*ok. 340 – † 397; učiteľ Cirkvi):

„Podivná vec! Ktorého učeník zaprel toho vyznáva lotor (pozn.: Mt 26, 69 – 74; Lk 23, 39 – 43). Podivná, vravím, je to vec! Lotor vzdáva česť trpiacemu, ktorého zradil Judáš pobozkaného (pozn.: Mt 26, 45 – 50; Lk 23, 39 – 43).“

(Sanctus Ambrosius Mediolanensis, Sermo XLIV. De sancto Latrone)

***

1. január roku Pána 2018:

Nech nekonečne dobrý Trojjediný Boh

skrze zmŕtvychvstalú ukrižovanú Nekonečnú Lásku

požehnáva plnosťou dobra

všetkých čitateľov tejto intern. stránky

i celý svet

a to nielen v tomto novom roku Pána - 2018,

ale po celý pominuteľný život

i celú večnosť

!!!

+++

Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 29. december roku Pána 2017:

Bola doplnená rubrika: S učiteľmi Cirkvi na Kalvárii :

Sv. Bernard z Clairvaux

(1090 – 1153; učiteľ Cirkvi – Doctor Mellifluus):

Čo tak účinne uzdravuje rany nášho svedomia, čo tak čistí (a zostruje) zrak našej mysle, ako usilovné a časté rozjímanie o Kristových ranách?

(Sanctus Bernardus Claraevallensis Abbas, Sermones in Cantica canticorum, Sermo LXII., 7.)

***

Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 22. december roku Pána 2017:

Bola doplnená rubrika: S cirkevnými otcami na Kalvárii:

Sv. Efrém Sýrsky

(*306? – † 373; učiteľ Cirkvi)

Kresťan, túto zbraň (pozn.: svätý Kríž), každý deň a každú noc, každú hodinu i chvíľu, a na každom mieste neprestávaj so sebou nosiť, bez nej nič nepodnikaj.“

(Sanctus Ephraem Syrus, Serm. de S. et vivif. Cruc.)

***

Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 15. december roku Pána 2017:

Bola doplnená rubrika: S cirkevnými otcami na Kalvárii:

Sv. Augustín

(*354 – † 430; učiteľ Cirkvi, Doctor Gratiae):

„Uvážil si, aká veľká je moc tohto veľkého znamenia, to jest znamenia kríža? Slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo; kríž však bude žiariť a zatmie nebeské svetlá, a keď popadajú, jedine sám bude žiariť (pozn.: Mt 24, 29 – 30), aby si sa poučil, že kríž je aj nad mesiac žiarivejší, i nad slnko jasnejší, jasom božieho svetla ožiarený.“

(Sanctus Augustinus, Sermo CLV, 10, De Passione Domini, VI; seu de Cruce et Latrone)

***

***

Piatok - deň umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista, 18. november roku Pána 2016:

Vďaka nekonečne dobrému Trojjedinému Bohu bola urobená NOVÁ rubrika:

2. Kniha

VEĽKEJ KNIHY O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE:

Kniha V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky vo Fibonacciho postupnosti:

2. Kniha – 2-oj stranová – (rok Pána 2016; PDF)

2. Kniha – 1-no stranová (pre TLAČ) – (rok Pána 2016; PDF)
2. Kniha – Obálka FB (pre TLAČ) – (rok Pána 2016; PDF)
2. Kniha – Obálka ČB (pre TLAČ) – (rok Pána 2016; PDF)

***

Autor tejto knihy i tejto internetovej stránky DOVOĽUJE túto knihu a tiež fotografie, kresby, alebo texty z tejto internetovej stránky VOĽNE šíriť!


***

***

***

Veľký Piatok - 18. apríl roku Pána (a Sedembolestnej Panny Márie) 2014:

Bola urobená nová rubrika: Dielo vtelenej nekonečnej Lásky a dielo naše:

Brat Ján Mária od ukrižovanej nekonečnej Lásky

Dielo vtelenej nekonečnej Lásky a dielo naše

Veru, biedne je to srdce, ktoré bude toto čítať
a nebude pri tom skrúšene, v Božom objatí plakať:

Moja ukrižovaná nekonečná Láska – moje všetko dobro!

Dnes, na Veľký Piatok – 18. apríla Tvojho roku 2014, v tento najsladší, najláskyplnejší a najobdivuhodnejší deň v roku, Tebe samému – Trojjedinému Bohu, venujem z celého svojho passionistického srdca túto maličkú kytičku mojej vďačnej spomienky na Tvoje obdivuhodné skutky bezhraničnej lásky, ktoré si nám vo svojom pozemskom živote preukázal a ktorými si nám dokázal svoju nekonečnú lásku, ktorou nás miluješ, ako – viem, že malé a nepatrné – zadosťučinenie predovšetkým za všetky moje hriechy i hriechy celého sveta:

Ty, Boh, všemohúci Vládca, bol si pri príchode na našu zem anjelom ohlásený ako večný Kráľ – naopak, my sme Ťa posmešne vyhlásili za kráľa, korunovali tŕňovou korunou, Tvoje zbičované, krvou zaliate telo zaodeli šarlátovým plášťom, do ruky Ti dali za žezlo trstinu, a potom Ti vzdávali náš „kráľovský“ hold: pľuli sme na Teba, trstinou Ťa bili po hlave, kľakali pred Tebou a robili si z Teba posmech!

Ty, nekonečne blažený Boh, Kráľ kráľov, Pán celého stvorenia si zostúpil zo svojho nebeského trónu ako pokorný sluha k našim nohám, aby si ich umýval – naopak, my sme z Teba urobili kráľa každej bolesti a potupy a na tróne, ktorý sme Ti zhotovili – na kríži Ťa s tŕňovou korunou na hlave vyzdvihli zo zeme do neba a potom nevďačne pod ním šliapali svojimi nohami po Tvojej svätej krvi, ktorú si vylieval za našu spásu!

Ty, Všadeprítomný, v ktorom prebýva celé stvorenie, prišiel si nám darovať Božie kráľovstvo – naopak, my sme Tebe hneď v prvom dni Tvojho narodenia, keď si to najviac potreboval, odmietli poskytnúť prístrešie!

Ty si nás stratených prišiel hľadať ako tichý, krotký Boží Baránok, nekonečne žízniaci po našej spáse – naopak, my sme Ťa od Tvojho narodenia hľadali a prenasledovali s rúhavým revom ako zúrivé levy, nenásytne hladné po Tvojej smrti!

Ty si chlebom zázračne nasýtil tisíce hladných ľudí, ktorí tri dni nejedli, aby na ceste domov od vysilenia nepoomdlievali a Seba samého si nám v Chlebe – Eucharistii zanechal ako posilu na našej ceste do neba – naopak, my sme Ťa nasýtili hladom, smädom a mnohorakým mučením – celkom vysilili a potom, v takomto stave, s ťažkým krížom na ramenách hnali na Golgotu!

Ty si vínom zázračne napojil svadobčanov a svoju vlastnú Krv – Seba samého si nám pod spôsobom vína zanechal ako nápoj večného života – naopak, my sme Ťa na kríži napájali octom a Tvoju svätú krv považovali za nič!

Ty si sa 40 dní postil, vôbec nič nejedol a po celý život žil v chudobe a skromnosti – naopak, my sme Ťa nazvali pažravcom!

Ty si z neba zostúpil, aby si sa stal našou cestou, ktorá vedie do večnej nebeskej blaženosti a bol náš vodca – naopak, my sme od Teba bočili a vraveli o Tebe, že si zvodca!

Ty si nás prišiel pozdvihnúť z pekelnej priepasti do pre nás nedostupnej nekonečnej nebeskej výšiny – do Božieho kráľovstva – naopak, my sme Ťa vyviedli na zráz vrchu a stadiaľ chceli zhodiť dolu!

Ty si často na unavených nohách kráčal za chorými, aby si ich uzdravil citlivým dotykom svojich rúk – naopak, my sme Tvoje nohy a ruky bezcitne pribili na kríž!

Ty, vtelená nekonečná Múdrosť si nás učil Božej múdrosti – naopak, my sme Ťa vyhlásili za šialeného a pomäteného!

Ty, vtelená neomylná Pravda si nás učil bez najmenšej lži oslobodzujúcej pravde a potvrdzoval ju veľkými zázrakmi – naopak, my sme Ti neverili a nazvali Ťa klamárom!

Ty si vyháňal z ľudí zlých duchov a porazil Knieža temnoty – naopak, my sme o Tebe vraveli, že si posadnutý zlým duchom a spoločníkom satana!

Ty si svojou slinou vrátil slepým zrak a hluchonemému reč a sluch – naopak, my sme Ti opovržlivo pľuli do tváre!

Ty si uzdravoval hluchých a odťaté ucho vrátil Tvojmu nepriateľovi a uzdravil ho – naopak, my sme Ťa zauškovali!

Ty, vševidiaci a vševediaci Boh si nám, telesne i duchovne slepým ľuďom, vracal zrak – naopak, my sme Ti zakryli oči handrou a potom Ťa päsťami surovo bili po tvári so slovami: „Prorokuj, hádaj, kto Ťa udrel“!

Ty, Svetlo sveta si nás prišiel oslobodiť z temného žalára, z večnej tmy – naopak, my sme Ťa väznili v temnici a potom zabili a vložili do temného hrobu!

Ty, Božia živá Voda, prišiel si uhasiť náš smäd po večnom šťastí – naopak, my sme Ťa na kríži trápili smädom!

Ty, keď si spal na dreve, ktoré pohlcovali vlny rozbúreného jazera a Tvoji učeníci, zachvátení hrôzou z blížiacej sa smrti Ťa budili, hneď si vstal a oslobodil ich od smrteľnej hrôzy – naopak, v deň, keď si sa dobrovoľne chystal „usnúť“ na dreve a Tvoja duša od smútku, úzkosti a hrôzy zomierala a Tvoje telo sa potilo krvou – hoci si nás žiadal, aby sme s Tebou bdeli –, my sme zaspali a keď si nás zobudil, znova sme zaspali, tri razy si prišiel za nami a zakaždým si nás našiel spať, nedokázali sme s Tebou bdieť ani jednu hodinu!

Ty si nám rozviazal otrocké putá a oslobodil si nás od hriechu a večnej smrti – naopak, my sme Ťa zviazali ako zločinca a v putách odviedli na smrť!

Ty, Najvyšší, ktorý nás nekonečne prevyšuješ, dal si nám moc šliapať po našich nepriateľoch – hadoch – zlých duchoch, ktorí nás chcú stiahnuť dolu k sebe do večného zatratenia – naopak, my – prach, sme sa s nimi spolčili a spolu s nimi šliapali po Tebe ako po červíkovi a uličnom blate!

Ty si uzdravil a k nebu vzpriamil k zemi zhrbenú ženu, ktorú satan sužoval 18 rokov – naopak, my sme spolu so satanom zaťažili Tvoje plecia ťažkým krížom a vyčerpaného Ťa zrazili do prachu k našim nohám!

Ty, vidiac na dreve ťažkými hriechmi obťaženého Zacheja, povolal si ho dolu a oslobodil od nich – naopak, my sme Ťa na zemi ťažkými hriechmi obťažili a vyzdvihli a zavesili na smrtiace drevo!

Ty, nekonečne slobodný a všadeprítomný Boh si uzdravoval telá ochrnutých, dával im slobodu pohybu – naopak, my sme Tvoje telo bolestne znehybnili klincami na kríži a potom, keď si na ňom zomrel, ho zavreli do malého, tesného hrobu!

Ty, vtelené Božie Slovo si nám hovoril slová večného života – naopak, my sme Ťa na kríži umlčali!

Ty, aby si nás získal, si za naše vykúpenie zaplatil Božej spravodlivosti na kríži svojou bolestnou smrťou nekonečnú cenu – naopak, my – aby sme sa Ťa zbavili – sme za Tvoju bolestnú smrť zaplatili 30 strieborných!

Ty, chcejúc posilniť našu vieru, si sa pred našimi očami slávne premenil a majestátne zažiaril v nadpozemsky bielom odeve – naopak, my sme Ťa v deň Tvojho umučenia a smrti pred očami sveta zosmiešnili okrem iného aj tým, že sme Ťa obliekli do žiariaceho lesklého rúcha!

Ty si uzdravil mnohých malomocných, ktorých telá boli celé znetvorené a z ktorých odpadávali kusy mäsa – naopak, my sme celé Tvoje telo od hlavy po päty bičmi znetvorili a to tak strašne, že celé bolo dotrhané až do kostí a viseli z neho kusy mäsa!

Ty, nekonečná vtelená Krása, najkrajší z ľudských synov, prišiel si prinavrátiť nášmu Božiemu obrazu stratenú krásu – naopak, my sme Tvoj ľudský výzor zohavili na nepoznanie!

Ty, nekonečná, nesmrteľná Blaženosť, ktorá všetko stvorené zaodieva existenciou a tvarom, si prišiel zaodieť našu dušu i telo Sebou – naopak, my sme vyzliekli nehanebne Tvoje telo zo šiat donaha a Tvoju dušu, zdĺhavou bolestivou smrťou z tela!

Ty, nekonečné Bohatstvo si nás prišiel obohatiť – urobiť z nás Božie deti – naopak, my sme z Teba urobili najväčšieho chudáka a vzali Ti aj to posledné: šaty, dobré meno i život!

Ty si nad naším nešťastím, bolesťou a smrťou plakal – naopak, my sme sa z Tvojho nešťastia, bolesti a strašnej smrti smiali!

Ty, nekonečne milosrdný Boh, si nás svojou svätou krvou obmyl, očistil od našich hriechov a zachránil pred večnou smrťou – naopak, my sme Ťa – hoci sme vedeli, že si nevinný – vydali na smrť a potom si hriešne umyli ruky vo vode a vyhlásili, že nemáme vinu na Tvojej krvi!

Ty, Nevinný si sa stal vinný namiesto nás vinníkov a bol si za naše viny umučený a ukrižovaný – naopak, my vinníci sme oslobodili zločinca – Barabáša a namiesto neho – a to aj napriek tomu, že Tvoj sudca Ťa vyhlásil za nevinného – urobili sme z Teba vinníka, ktorý si zasluhuje smrť na kríži!

Ty, nepoškvrnená Nevinnosť, keď Ťa na kríži pre naše viny pohlcovala strašná smrť, si nás ospravedlňoval pred Otcovou spravodlivosťou – naopak, my sme pred sudcom, ktorý Ťa ospravedlňoval a vyhlasoval za nevinného, na Teba žalovali, krivo Ťa pred ním obviňovali a s veľkým krikom si od neho vynucovali túto Tvoju strašnú smrť!

Ty, nekonečná Spravodlivosť, prišiel si nás ospravedlniť a zachrániť pred večnou smrťou – naopak, my sme Ťa nespravodlivo odsúdili na smrť!

Ty, svätý Boh, nekonečná vtelená bezhriešnosť a nevinnosť, prišiel si nás hriešnikov oslobodiť z otroctva hriechu – naopak, my sme Ťa započítali medzi zločincov!

Ty, vtelená nekonečná Dobrota si nežne objímal deti a požehnával ich – naopak, my sme Tvoje ruky surovo rozpäli na kríži, aby si na ňom zomrel ako prekliaty!

Ty, večný Život si zo smrti a hrobu povolával mŕtvych späť k životu – naopak, my sme Ťa zabili a vložili do hrobu!

Ty, Boh, Boží Syn si nás stratených vo večnej smrti prišiel v ľudskom tele hľadať až za svoju smrť, aby si nás so sebou zjednotil v Jedno – urobil údmi svojho Tela – daroval nám Božie synovstvo – naopak, my, hoci sme s Tebou žili tri roky v jednom dôvernom spoločenstve a vedeli, že si Boží Syn, sme Ťa zradili, za 30 strieborných Tvojim nepriateľom predali a vydali na smrť, rozutekali sa od Teba do všetkých strán, pred ľuďmi prisahali, že Ťa nepoznáme a na kríži, keď si za nás zomieral v desivej smrteľnej opustenosti, Ťa zanechali samého!

Ty, Boh v ľudskom tele si všetkým ľuďom na kríži svojou strašne bolestivou smrťou vydobyl blažený večný život – naopak, my hriešnici sme sa vtedy, keď si za nás na kríži v strašných bolestiach zomieral, stojac pod ním, z Teba smiali, potriasali hlavami a rúhali sa Ti, že nedokážeš zachrániť ani len seba!

Ty si pre nás na kríži otvoril dokorán svoje dlane, náruč i srdce, ktoré si dovolil vojakovi kopijou otvoriť, pretože si chcel aby sme doň vstúpili – do blaženého objatia Tvojej ukrižovanej nekonečnej lásky – naopak, my sme pred Tebou svoje srdcia zatvrdili a Tvoje plačúce oči hľadeli na naše doširoka napriahnuté ramená s otvorenými dlaňami, ktoré Ťa fackali, na naše dlane zovreté v päsť, ktoré Ťa nemilosrdne bili a na naše dlane zvierajúce kamene, povrazy, palice, kopije, biče, klince, kladivá, ktoré Ťa mučili a nakoniec aj zabili!

Ty nekonečná Blaženosť, priniesol si nám večný Boží život bez bolesti a trápenia – naopak, my sme celý Tvoj ľudský život naplnili slzami, trýzňou a najväčšími mukami!

Ty, Boh, vtelená nekonečná Láska si nás miloval až do krajnosti – naopak, my sme Ťa až do krajnosti nenávideli!

***

!!!

Ak Boh dovolí, na túto internetovú stránku bude neskôr do nej vložený po zhotovení (napísaní) jej ZÁVEREČNÝ VRCHOL - 5 Kníh VEĽKEJ KNIHY O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE.

Z VEĽKEJ KNIHY O UKRIŽOVANEJ NEKONEČNEJ LÁSKE sú už HOTOVÉ tieto jednotlivé knihy:

1. Kniha: V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach,

2. Kniha: V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky vo Fibonacciho postupnosti

a

5. Kniha: V náručí ukrižovaného Božieho Slova.

***

Kto chce, nech sa prosím za mňa pomodlí, aby som vždy a všade, až do konca svojho života, čo najdokonalejšie plnil Božiu vôľu. ĎAKUJEM!

***